Zmije i merdevine

Zmije i merdevine igra je zabavnog i poučnog karaktera, koja se uglavnom oslanja na sreću. Merdevine predstavljaju neki vid vrline, a zmija predstavlja greh. Tabla za igru je podeljena na 100 kvadrata, a cilj igre je da se figurica pomera tablom, dok se ne dođe do kvadrata sa brojem 100. Pravila igre su jednostavna, ako figurica stane na glavu zmije, vraća se unazad do repa, a ako stane na dno merdevina, onda se penje na njihov vrh. Poslednje bacanje kockice, koje treba da dovede figuricu na broj sto, mora dati tačan broj, inače se figurica vraća unazad za višak potrebnog broja. Na primer, ako je igrač na broju 96, a bacanjem kockice dobije 6, figurica se pomera napred za 4, a unazad za 2, do polja 98.

Povratak na vrh